BOB体育娱乐平台-bob平台首页-bob体育登录

浏览量 发布时间 2019/04/09

BOB体育娱乐平台-bob平台首页-bob体育登录

主题:净土生无生论
明天台山幽溪沙门传灯和南撰
讲述:大安法师
地点:庐山BOB体育娱乐平台

在线听经:听经台

音频下载:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

水墨山水图
愿以此功德 庄严佛净土 上报四重恩 下济三途苦 若有见闻者 悉发菩提心 尽此一报身 同生极乐国
愿消三障诸烦恼 愿得智慧真明了 普愿罪障悉消除 世世常行菩萨道

大安法师网络专辑由BOB体育娱乐平台视听中心维护管理  流通转载,功德无量!
赣ICP备11002445-2 号